suport 24/7

T:+84.64.3.576.911

F:+84.64.3.576.912

E:vungtautugboat@gmail.com

 


Dịch vụ

Trang chủ » khách hàng

Khách hàng tiêu biểu

Trong thời gian hoạt động VUNG TAU TUG đã cộng tác với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước, trong tương lai chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng nhiều đối tác hơn nữa.
Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

CMA CGM Petro gas Hanjin shipping
MAERSK Line PTSC PVIOL
Strategic Marine TSAVLIRIS EVEGREEN