suport 24/7

T:+84.64.3.576.911

F:+84.64.3.576.912

E:vungtautugboat@gmail.com

 


Dịch vụ

Trang chủ » Đăng tin » Tin tức

Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển”, Mã số DT163051 do TS. Nguyễn Viết Thanh làm chủ nhiệm.

Thứ ba - 18/07/2017 03:15
Ngày 10/7/2017, Cục Hàng hải Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển”, Mã số DT163051 do TS. Nguyễn Viết Thanh làm chủ nhiệm.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để nhanh chóng đưa nước ta hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vị trí và ưu thế về kinh tế biển, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, của đất nước. Việc nghiên cứu lựa chọn các loại hình kết cấu công trình hàng hải có độ bền cao, hiệu quả kinh tế trong khai thác là rất cần thiết. Đặc biệt đối với công trình bảo vệ cảng và bờ biển. Hiện nay, hầu hết kết cấu công trình đê chắn sóng bảo vệ cảng và bờ biển thường áp dụng hai chủng loại kết cấu truyền thống là kết cấu đê mái nghiêng và đê tường đứng. Gần đây, các phương pháp thiết kế và thi công kết cấu đê bán nguyệt đã được nghiên cứu. Đây là một dạng kết cấu có khả năng giảm sóng tốt, độ ổn định cao, giảm vật liệu, kinh tế. Các nghiên cứu bước đầu đã đưa ra các phương pháp tính toán thiết kế và công nghệ thi công nhưng chưa đủ độ tin cậy để ứng dụng trong điều kiện nước ta. Đặc biệt, hiện nay phương pháp tính toán áp lực sóng tác dụng lên đê bán nguyệt vẫn chưa có một phương pháp tối ưu. Do đó, các nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình vật lý bằng máng sóng về tương tác giữa sóng và kết cấu đê bán nguyệt là rất cần thiết và có ý nghĩa khoa học nhằm xác định các thông số tối ưu của mặt cắt ngang đê bán nguyệt. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở tin cậy để có thể áp dụng kết cấu đê bán nguyệt trong xây dựng các công trình bảo vệ cảng và công trình bảo vệ bờ biển ở nước ta.
Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu cải tiến khả năng giảm sóng của kết cấu đê bán nguyệt. Ứng dụng mô hình vật lý nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực, áp lực sóng tác dụng lên đê và đánh giá hiệu quả giảm sóng của đê, từ đó đề xuất giải pháp kết cấu mới áp dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và công trình bảo vệ bờ biển ở nước ta.
Đề tài tập trung vào nghiên cứu tương tác giữa sóng không có quy luật đặc trưng của một vùng biển đại diện của nước ta với đê bán nguyệt và đề xuất các giải pháp kết cấu để bảo vệ các cảng vừa và nhỏ ven biển nơi có độ sâu nhỏ hơn 10m, và đề xuất công trình bảo vệ bờ biển, chống xói lở bờ biển.
Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm, đề tài rút ra các kết luận sau :
  1. Đề xuất 2 giải pháp kết cấu đê bán nguyệt áp dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển nước ta.
  2. Đã xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định thành công mô hình thí nghiệm vật lý 2D mô phỏng tương tác giữa sóng và 02 loại kết cấu đê bán nguyệt. 
  3. Thực hiện 24 thí nghiệm xác định các đặc trưng thủy động lực khi sóng tương tác với ĐBN và 06 thí nghiệm xác định áp lực sóng tác dụng lên ĐBN.
  4. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số phản xạ Kr, hệ số truyền sóng Kt,và đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu ĐBN-I và ĐBN-II. Kết quả cho thấy ĐBN-II có hiệu quả giảm sóng đạt từ 47,9% đến 75,3% tùy vào vị trí đỉnh đê so với mực nước thiết kế.
  5. Đã nghiên cứu so sánh các giá áp lực sóng tác dụng lên ĐBN từ các thí nghiệm với phương pháp của Tanimoto và Takahashi (1994) và Xie Shileng (1999). Từ kiến quả nghiên cứu này đề tài khuyến nghị sử dụng phương pháp Xie Shileng (1999) để tính toán áp lực sóng tác dụng lên ĐBN trong giai đoạn thiết kế ban đầu. Khi thiết kế chi tiết nên thực hiện một số thí nghiệm trên mô hình vật lý điểm kiểm chứng kết quả tính toán.
  6. Đề tài đã đề xuất 2 giải pháp kết cấu ĐBN và đưa ra hướng dẫn lựa chọn mặt cắt ngang ĐBN ứng dụng trong xây dựng các công trình bảo vệ cảng và bờ biển ở nước ta.

Nguồn tin: Cục Hàng Hải Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn